Top Definition
adj. overly inebriated
He went drinking and got magget.
I am so magget.
โดย AOS 30 พฤษภาคม 2005
to become overly inebriated
Last night jane got magget.
i want to get magget!!
โดย roztyle 09 พฤศจิกายน 2003
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×