มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น fuck boy:
 
1.
a fork-knife combination so you can cut your food and eat it; the next step in utensil evolution after the spork
Only a retard could cut the side of his mouth with this crappy Taco Bell knork.
โดย Matt Wirth 15 ตุลาคม 2003

คำที่เกี่ยวข้องกับ knork

spork knorks spife foon knife knorke cans cool fork ng schnafte spood tits berlin nug shoulder slang toll tool utensil
 
2.
Knorks - Knockers/tits/boobs- breasts

Smitty's concontion
"oi show us ya knorks"
"mad knorks yeah?"
โดย waade 21 มีนาคม 2005
 
3.
1. n. The long-awaited hybrid of a knife and a fork. Hypothetical utensil invented by Arbie, Izzy, and the author.

2. n. A nerd/dork of unparalleled, unprecedented, or generally epic proportions.
1.
"Who wah tha genuith who inventedh tha knork? I jus frickin cuh mah ongue off!!"

2.
Kirk: You love me; just admit it.
Marie: Dude what the hell; you're such a knork.
โดย valkyrie's flight 04 มีนาคม 2010
 
4.
a wonderful device that combines the usefulness of a fork and a knife into one. is a wonderful gift for a recent amputee.
i lost my arm in a tragic marching band accident! knorks saved my life because you can cut food with them using only one hand!
โดย twotimesfour 29 สิงหาคม 2005
 
5.
N. A knife and a fork combined

V. They say spooning leads to forking...this is the next step ;)
I can't find my spork...can I borrow your knork?

I. P. Knightly and I took our relationship to the next level last night...we knorked! :)
โดย CAHVLRKPR 02 มกราคม 2014