Top Definition
A man who gets bare bitches
Boy 1: Yo do you know Kambo

Boy 2: Yeah he gets bare bitches
#bitch #bare #player #mack #yyz
โดย KamboAdvocates 05 กุมภาพันธ์ 2014
5 Words related to kambo
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×