มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น ethered:
 
1.
Common word for gay in Belgium
Look at him, He must be jochen (cochet)
โดย Ruben Schepers 10 มิถุนายน 2008

คำที่เกี่ยวข้องกับ jochen

boytoy brave epic fail fail gay god jahwe joachim jochened jockel jocken jockl king lose lost manlover queer quit rich yochen
 
2.
Jochen comes from the hebrew word Jojakim or Jojachin meaning "raisede by Jahwe". It signifies that this person is loyal, honest, brave and good. In fact, Jojakim was the ancient king of Juda and the father of Jojachin. In the German speaking area this name became very popular during the 16th and 17th century. In Dutch slang Jochen is a knick-name for a small boy at elementary school. Many Jochens became very rich. There is a coin named after Jochen, the so called Joachimsthaler.
You date a Jochen, you don´t need to work anymore.
Jochen rules!
โดย Freezer1 07 กุมภาพันธ์ 2010
 
3.
A name originated from the jewish language hebrew and from old german language.

Meaning in german: A short form of Joachim, "the small one";
and in hebrew: "Jahwe God will straighten up"
"They don't allow a Jochen to ride with the roller coaster!"
โดย 8eleven 05 กุมภาพันธ์ 2010
 
4.
Person with a really small dick. But he's a verry funny person.
Giving jochen a blowjob is like eating a soar lolly. It makes me laugh
โดย Martin10 16 พฤศจิกายน 2013
 
5.
A person who likes to sing a lot. Unfortunately he´s not a Pavarotti. When he starts singing your ears pop out and the milk turns sour. In the official jury-terms of Amercian Idol Jochen means "stop,stop, stop."
Your car sounds like a Jochen - you should repair it.
What´s wrong with him - his voice is a Jochen.
Is that a Jochen on the stage - let´s get some rotten eggs or out of here.
โดย Freezer1 07 กุมภาพันธ์ 2010