มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น blumpkin:
 
1.
1. Supposedly an animator who has done several works online. Has his own subdomain on www.fat-pie.com, where he shows all of his animations. Speculated to be a fake made by David Firth, owner of Fat-pie.com to make fun of newgrounds.com animators who are terrible, but think highly of their own work.

2. Somebody who is terrible at what they do, but thinks themselves as some sort of God.
1. Look at the Parondies of tha salant man by Jerry Jackson.

2. Dude, you are a Jerry Jackson with how bad you are at cooking! Stop thinking you're so great!
โดย zipwolf 24 มิถุนายน 2006

คำที่เกี่ยวข้องกับ jerry jackson

lol rate loloskates omg what the fuck wotuf wtf david firth fat fingers firth jerry lolzorz man parondies pie salad salad fingers salant salant man