มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น fob dot:

ยังไม่มีการบัญญัติคำว่า jackass. social networking
คุณจะบัญญัติคำนี้ไหม?