มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น fob dot:

ยังไม่มีการบัญญัติคำว่า intransitive; 'to luck in'
คุณจะบัญญัติคำนี้ไหม?