Top Definition
(music) 1. a bastardization of techno and possibly the worst permutation thereof ever to be dignified with its own subgenre.
2. techno created by Hekcorps.
3. it's not fucking techno.
โดย Anonymous 08 พฤศจิกายน 2003
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×