Top Definition
mick take of the famous nintendo console
Bill: Hey, i got a wii!
Ben: I had one on the floor...
Bill: How dare you have a wii on the floor!
#wii #have #a #take #mick #micktake
โดย Tits Magee! 26 เมษายน 2008
6 Words related to have a wii
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×