Top Definition
Someone who fucks gold fish.
Wow, look at that gold fish fucker!
#gold #fish #fucker #wow #look
โดย Bobby bobby bobby bobby bobbbbbby 19 ธันวาคม 2007
5 Words related to gold fish fucker
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×