มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น smh:
 
3.
goh
The sound of someone dying brutally.
*Bob shoots Jimmy*
Jimmy 'GOHHHHHHHH!!!!11'
โดย Jiganig 08 มิถุนายน 2009

คำที่เกี่ยวข้องกับ goh

shit koon kooni pokh antar ass dtzzy fourthhouse goh-bread gohi kesafat kos lajan omw ragemoar whore bakeri kasif kojoam marriage
 
1.
goh
from farsi: a piece of shit
Nima Amini's breath smells like goh.
โดย shannon goherty 06 ตุลาคม 2006
 
2.
Goh
A response to an action, phrase, or joke that was extremely lame.
Charlie: "That omelet was sp-egg-tacular!"

Cameron: "Goh......"
โดย SOADFAN1010 15 ธันวาคม 2009
 
4.
goh
an expression used by the people who are expressin shock or excitement
'he went for a shady one'
'goh!'
โดย buttfuck160792 12 สิงหาคม 2008