มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น fob dot:

ยังไม่มีการบัญญัติคำว่า ghost torrent
คุณจะบัญญัติคำนี้ไหม?