บอกรับ Thai
มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น 4/20:

ยังไม่มีการบัญญัติคำว่า frozen / delete / disable
คุณจะบัญญัติคำนี้ไหม?