Top Definition
sex u get from someone u're not having relationship with
"yea, tonight im'a go out get me some fast-fast!"
โดย GUNGADIN 09 มิถุนายน 2006
sex u get from someone u're not in a (real) relationship with
"Yea, tonigt im'a go out get me some fast-fast!"
โดย GUNGADIN 02 มิถุนายน 2006
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×