มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น fob dot:

ยังไม่มีการบัญญัติคำว่า eat voraciously
คุณจะบัญญัติคำนี้ไหม?