Top Definition
being ditched, or someone who gets done like a bitch
nigga got dundurrty!!
#ditched #left behind #someone you talk shit about #someone who is a bitch #nigga nick
โดย looy 23 ตุลาคม 2007
being fucked up to someone, ditching them, talking shit about them etc..., someone who gets the bitch treatment
That nigga got dundurrty cuhz!,or, that nigga IS dundurrty
#ditched #someone who is a bitch #disrespected #serrusly #a bitchassnigga
โดย looy 29 ตุลาคม 2007
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×