มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น rimming:
 
2.
clothes
whoa! check out the duds!
โดย plan B 06 พฤศจิกายน 2003

คำที่เกี่ยวข้องกับ duds

dud dude loser failure flop milk threads clothes sex stupid gay lame bum deadbeat idiot shit trash disappointment dudism ugly
 
1.
dud
a malfunctioning or failed idea, object or instance. a unfulfilled expectation.
we went to the show...don't bother, it's a dud.
โดย joe normal 17 มีนาคม 2004
 
3.
Dud
1. Not funny
2. Uncool; stupid
Did you see that new Tom Cruise movie? Shit was a dud.

He thought he was being funny, but his joke was a total dud.
โดย Silly 11 ธันวาคม 2003
 
4.
dud
a guy/girl with no ability to get with a the opposite sex
That guy has no pimp skill hes such a dud
โดย Frank Oberly 22 มีนาคม 2005
 
5.
Casual clothes one could don whilst relaxing or attire that is comfy you could just throw on if you go out in a rush.

Items of clothing someone could put on without a lot of effort.
I cant wait to get home and get my duds on.

You look nice in your duds, I like it when you dont make so much effort.

Im having a duds day saturday.
โดย RyantheWolf 02 มีนาคม 2009
 
6.
Dud
something that doesn't work. usually used for firecrackers and other explosives
"man, that m-80 was a dud"
โดย cream of sumyungay 18 กันยายน 2005
 
7.
Dud
The lowest point on the good, would, could, dud scale. A person that you could not screw even if you were sick enough to want to. They may be just too ugly or it could be physically impossible or a NVEP - No viable entry point.
Craig - "This shag a fat bird contest wasn't fair, mine was a complete dud; I couldn't find a hole!"
Steven - "You knew what you were getting into, now bend over"

โดย dogegg 09 มีนาคม 2009