Top Definition
When a girl sticks two fingers in her vagina, she is double stuffing her muffin.
Do you double stuff the muffin?
โดย SuperSonicX 11 กุมภาพันธ์ 2007
5 Words related to double stuff the muffin

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×