มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น oprah dollars:

ยังไม่มีการบัญญัติคำว่า double fudgsicle
คุณจะบัญญัติคำนี้ไหม?