Top Definition
shower
I did her in the dizio
#dizio #shower #clean #hot shower #dizzio
โดย Slick willy T 21 พฤษภาคม 2009
4 Words related to dizio
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×