Top Definition
go go fast in vietnamese, also spelt di di mao. Can be used in almost any situation even when it doesn't make any sense thanks to the coolness of Jeff. mouw
di di mouw! MOUW!
โดย Jeffrey C 06 กันยายน 2003
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×