Top Definition
A time when two people enter a relationship
"Are you two having datey pruney figgey time?"
#date #prune #fig #time #relationship
โดย Frandia 25 กรกฎาคม 2008
5 Words related to datey pruney figgey time
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×