Top Definition
A dog who's brother was daggett
Daggy2 brother is daggett
#dog #daggydo #daggett #boysandgirls #life
โดย Daggett007 07 กุมภาพันธ์ 2014
5 Words related to daggy2
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×