มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น ebola-head:
 
1.
meaning really crazy
damn homie, this party is cray cray
โดย Pint-O 17 ธันวาคม 2002

คำที่เกี่ยวข้องกับ cray cray

crazy crazy cray cray insane insane awesome awesome ridiculous ridiculous wild wild bonkers bonkers cray-cray cray-cray loco loco queef queef
 
2.
Steming from the term "Crazy", when Referring to someone as "Cray Cray", signifies their craziness to a whole other level. The ultimate second power of crazy. This person can either be insane in the brain. Or simply, TOO DOWN. To the point where its not even cool anymore.
Boy: "Lets have a milk chugging contest"
Girl: "Ok No. Don't get cray cray."
โดย Chiquita Linda 16 มีนาคม 2011
 
3.
A desperate attempt to say "crazy" made by some adult trying to be cool.
Cray-cray lady: Omg, that's totes cray-cray. Yeah, i just like to abrev. all my words.
โดย Neva McNelly 21 ตุลาคม 2012
 
4.
A more interesting way of putting crazy.
That show was craycray, toast.
โดย ¡EVA! 25 ตุลาคม 2008
 
5.
A person or individual who has gone completely mental, on an emotional or physical level. Abandoning all reason or good judgement.
-Melissa Wade is off her rocker!
-Yeah man, she's fucking Cray-Cray
โดย Your mother's mother's mother's father 09 มิถุนายน 2008
 
6.
CrayCray - For when something is too crazy to just be crazy.
''Man, those guys are crazy!''

''Nah, they're way crazier than that- they're craycray!''
โดย ILikePandas 16 เมษายน 2010
 
7.
A describing word of someone who is out of their mind crazy. Normally spoken in a high pitched voice.
*Check out that guy trying to eat a duck - he is cray cray!
โดย holr517 02 ตุลาคม 2013