มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น fob dot:
 
74.
b00bs
Got Milk?
โดย Just Like Campbells...MmMm Good 21 มิถุนายน 2003

คำที่เกี่ยวข้องกับ cookies

cookie cookie oreo oreo vagina vagina sex sex pussy pussy food food milk milk chocolate chocolate cake cake ass ass
 
1.
a woman's wet vagina
"guuuuuuuuuuuurl let me taste some of yo cookies
โดย Jarred M 25 มีนาคม 2008
 
2.
pieces of information stored on your computer by Web sites, used to remember login information and other data
Cookies are delicious delicacies.
โดย Czq'bqymc 02 ตุลาคม 2004
 
3.
Someone you find to be a bit strange.
Jason is cooky, but he's still my friend.
โดย Steve 05 มีนาคม 2005
 
4.
The Best tasting snack! How could yo sll forget about cookies. Tollhouse OWNS!!
Give me some fucking milk with them cookies!
โดย fo shoo mooo coo doo 23 ธันวาคม 2004
 
5.
A universal cure for all ills mental or physical. A symbol for the simple goodness of the world. Especially when combined with hugs

A pastry like a mini-cake, often fitting in a palm. The universal cookie is a chocolate chip cookie

I have a hug and a cookie for you, everythign will work out.

I decided to bake him some cookies
โดย Marquain (the cookie prince) 12 กรกฎาคม 2008
 
6.
To steal the ball from someone in a basketball game.
<1 v 1 bball game>
<opponent 1 steals ball off opponent 2>
Spectator: " damn son.. coookieeessss (cookies) !!! "
โดย Skruffles87 25 เมษายน 2009
 
7.
1) Delicious and sugary treats.

2) Stuff that your computer stores when it visits certain websites.

3) A codeword for weed that is used in mixed company.
1) Mmm! Your mom bakes the best chocolate chip cookies!

2) I often delete my cookies when I don't want my parents to know which websites I've been to.

3) Sure! I'd love to go to the movies. I'll bring some cookies we can have beforehand (wink wink).
โดย nugget410 03 พฤศจิกายน 2009