Top Definition
A thumb thats exceedingly wide and short. Like a chode but its a thumb, hence chumb. See Megan Fox's thumbs for an example!!
A: OMG look at her thumb its so wide and short!! Who has thumbs like that??
B: Oh yeah she's got a chumb!!
#thumb #chode #chumbe #chum #humb
โดย Sickskier1 20 กุมภาพันธ์ 2011
a thumb that is short and fat, like a chode but with a thumb:)
#chumbs #thumbs #short #fat #chode
โดย Jon Queerbeck 26 มกราคม 2012
a dumb chick, hence chumb
a chumb that lick cock!!!!
โดย C_C 07 มิถุนายน 2005
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×