มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น the eiffel tower:
 
1.
1)A poor mexican.
2)A Hispanic who has Black Blood (Ex.African Amreican) or Half Black and Half LAtin
โดย Anonymous 08 กุมภาพันธ์ 2003

คำที่เกี่ยวข้องกับ chope

choped choping chop choap chopped chopping hope change chimp chomp chopd chopes choppin chopt chump dump reserve singapore soapy balls tissue
 
2.
to lose face and be put in an embarrassing situation by your own doing or by others...
verb : choped
1)Jim asked his friends if the movie "The departed" would have a sequel.It would suffice to say that his friends choped him.

2)Student:I got the fucking chope of my life in my final exam...
โดย james.techie 18 มกราคม 2010
 
3.
The act of reserving your place.
Commonly used in Singapore to refer to the practice of reserving a table in a hawker centre by leaving a packet of tissues on the table.
Wah.. cannot chope with a basket!
โดย n4blue 08 กุมภาพันธ์ 2011
 
4.
C h o p e;

Adj. That face u make and that sound u squeak out when you walk into the bathroom right after someone just took a massive dump and didn't flush.
>_<' chope
โดย Arrif_Ziaudeen 02 ธันวาคม 2013
 
5.
Short for ChangeHope.
Reporter: How do you plan to balance the budget?
Obama: CHope

Reporter: I know you have Hope and you want Change, but how are you going to achieve it?
Obama: CHope

Reporter: ...
โดย Timmy Timmy!! 30 สิงหาคม 2008
 
6.
short for Change Hope
Obama: Change Hope Change Hope Hope Change Hope CHOPE!
โดย LuciferxFatality 25 ธันวาคม 2008
 
7.
To accidentally inhale someone else’s eructation or flatus.
That was a nasty belch I just choped.
โดย chewbecca 01 กันยายน 2006