Top Definition
chillin in the zone
My friends and I were chillzen while we did the hookah.
#chill #zone #mood #calm #jumpy
โดย Christian Stiles 13 มกราคม 2009
5 Words related to chillzen
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×