Top Definition
when you put some impin into yo pimpin and give the ladies what they want, ME! (Rafi Marcus)
im chilly wahken baby ill give you the time of yourlife
โดย Rafi Marcus 06 กุมภาพันธ์ 2003
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×