Top Definition
another word for chick or chicky but with far more oomph. generally used by an uffy.
dang. buffy is one hott chilky bish.
#chick #uffy #bish #oomph #sweet
โดย robyn cason 18 มกราคม 2008
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×