บอกรับ Thai
มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น tex-sex:
 
1.
An adjective used to brand something, such as an item, object, activity, TV show, even a moral choice etc, that would stereotypically appeal to a chav
e.g: Burberry, Bling, casual sex and associated low morals, Little Britain the list goes on.

The word is pretty much always used in a negative sense by non-chavs, as to them the thing in question is undesirable.
Guy 1: These trainers are cool.
Guy 2: Nike? It's a bit chavvy isn't it?
Guy 1: Oh yeah, suppose so *puts down trainer in disgust*
โดย PsychoFox 10 สิงหาคม 2007
175 57
 
2.
from lower class council estates,scum of british society
dragged up by parents who are just as bad.
an absolute joke they should all be erased permanently!
stinkin' attitude,insecure,gold ridden,dirty,ugly, rough,absolutely no idea about life,they think there in some gangster world(only on there estate!)
made of steal!!(NOT) complete gobshites
โดย chavvy hater 15 เมษายน 2004
179 108
 
3.
Gypsy's use this word to refer to childeren.
"Get your little chavvy's out of the road"
โดย thomgael 09 สิงหาคม 2003
88 57
 
4.
an adjective version of chav.

someone or something that is chav-like
That girl was so chavvy.
โดย SongGirl07 14 มีนาคม 2006
59 41
 
5.
A short form of this word is chav. Common in southern England.
You chav!
โดย Ian Chode 02 กันยายน 2003
46 35
 
6.
Refers to a mate of the 'pikey' or 'Traveller' family ,i.e 'Oight chavvy!, pass da reefer bouy!'
โดย anonymous 10 มีนาคม 2003
29 23
 
7.
Edinburgh slang. A ne'er do well.
Ahm jist a wee f@ckin Chavvy fae Embra, eh.
โดย sunshinespirit.co.uk 29 กรกฎาคม 2003
36 32