Top Definition
The white patch beneath a wrist watch after prolonged exposure to the sun
Hey guys, check out my casio-patch
#casio #patch #watch #sun #caseo #wrist #burn #tan #bikini #line #clock #time
โดย benj420 28 เมษายน 2011
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×