มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น blumpkin:
 
1.
Justin Timberlake's favorite pasttime.
'im lovin it'? Hmm,what could 'it' be? HARDKORE BUTTSECKZ!
โดย 0niTTRay 07 มกราคม 2004

คำที่เกี่ยวข้องกับ buttsex

anal sex gay butt ass anal sex penis anus homo fag shit buttsecks fuck poop homosexual asshole sodomy dick butt sex rape
 
2.
Where you have someone put a penis or a fake penis inside your ass.
Ohhh baby... put it in my butt!
โดย Jillthemaster 21 สิงหาคม 2004
 
3.
anal sex.
my penis feels warm and good when i have buttsex with kelly.
โดย jimbob 14 พฤศจิกายน 2002
 
4.
1) It's wild.
2) It don't Make no Child
3) It is most enjoyable with Mountain Dew and Bill's Mom.
I buttsexed Bill's mom like thirty time last night!
โดย The Pete 13 พฤศจิกายน 2003
 
5.
Any sex involving the anus. There are three degrees to butt sex:

1. Regular butt sex. That is anal sex involving plenty of lubrication and great care to avoid injury.

2. Rough butt sex. Anal sex involving little lube by those who like it rough. Spit or similar substances may also be used.

3. Angry butt sex. No lube, no preparation. Obviously not a very happy time for the recipient.
1. The kind of butt sex most people have.

2. Think Brokeback Mountain.

3. ...ummm....I don't think this actually happens.
โดย The mighty anonym 21 พฤษภาคม 2007
 
6.
This is 10% luck, 20% skill
15% concentrated power of will
5% pleasure, 50% pain
And a 100% reason to remember the name
dude i jst had awsome butt sex with tht hoe
โดย kid from ohio 22 กุมภาพันธ์ 2008
 
7.
1 entry found for butt sex.

butt sex

n : anal intercourse committed by a man with a man or woman syn: sodomy, buggery, anal intercourse Dildos, fingers, bananas, cucumbers and digits are applicable. If you get into that sort of thing.
"Kirk and Julien had butt sex."
"I Heart Butt Sex!"
"Put it in my butt, I love that feeling!"
"Samantha loved it when she had butt sex, she talks about it all the time."
โดย Taylor 06 เมษายน 2005