มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น spook:
 
1.
person who pilages another mans anus
those two guys are butt pirates
โดย nick swenson 15 พฤษภาคม 2003

คำที่เกี่ยวข้องกับ butt pirate

gay gay fag fag homo homo queer queer faggot faggot homosexual homosexual fudge packer fudge packer anal anal butt pirates butt pirates butt butt
 
2.
a male into backdoor shenanigans who acquires booty from another male

a swashbuckler,sword dueler

one who wears an eye patch and does the pie snatch of a guy's hatch
Wham was a band in the 80's that consisted of just two butt pirates and nothing more.
โดย ( o )( o ) 09 ธันวาคม 2003
 
3.
A ruddy queer man who likes to ram his schooner into another man's glory hole; a sailor of anal ports.

See also: ass-rammer, jizz-junkie, cum gulper, butt-muncher, turd-burglar, peter-puffer.
Holy shit, Pete! Don't be grabbing my arse, ya dirty butt pirate! ARGGGGHHHHHHHHH!!!!!

โดย Bill B 04 มกราคม 2006
 
4.
Someone who pillages another's booty.
50 Cent is a butt pirate, he rides Eminem's Hershey Highway nightly.
โดย Pro 22 กันยายน 2003
 
5.
People who take it up the ass
Damn, look at that Butt Pirate over there!
He So looks like he could be a Butt Pirate!
โดย Shana Morro 25 มีนาคม 2003
 
6.
Someone that sails the seven seas burying their treasure in buttholes.
Yo Dave if you are staying at Jimmy's house tonight you better saran rap your asshole because I heard Jimmy was a real Butt pirate.
โดย SirGrundleMuncher 02 กรกฎาคม 2006
 
7.
someone who enjoys ravaging and raiding someones ass hole searching for lost treasure, or just fir pure enjoyment.
Harvey the buttpirate plundered Blackbeards ass numerous amounts of times. Blackbeard enjoys this type of enjoyment.
โดย John Gentry 16 สิงหาคม 2003