Top Definition
when something is so ghetto there is no other way to describe it
yo, that guys ride was bugieghetto
โดย Gangsta sk8er noah 15 มกราคม 2005
3 Words related to bugieghetto
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×