Top Definition
Speaking with Bro and Bra. Bro in the matriculate and Bra in the feminine form.
Get on the cyno Khan Bra. Use broglish
โดย Broglish 31 ธันวาคม 2013
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×