Top Definition
butt fucking the way you know you like
Aw yeah! Got some booty juking tonight!
โดย Anonymous 11 มิถุนายน 2003
6 Words related to booty juke
sloppy butt fucking
Damn! Those two queers are booty juking!
โดย Nate 06 มิถุนายน 2003
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×