มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น sex:
 
36.
Bog
A Cigarette
Hey man, can I bum a bog?
โดย Lenchodelcarteadios 16 กันยายน 2009
 
1.
bog
a toilet
i neeta go to the Bog
โดย Brother Number One 07 พฤศจิกายน 2003
 
2.
Bog
The process of refusing to believe any logical thought/reasoning and create a theory based on no hard facts. The theory is usualy based on a forum post or a paragraph someone once read which was meaningless and untrue. Even if hard facts are presented to discourage the bog theory or totally falsify it, the individual refuses to accpet the truth.
Bog1 "Larry David is gay, i once read something somewhere about him being gay, therefore he's gay.

Bog2 "The correct English is not 'must have' it's 'must of', i just read a post on the internet which contained it.

Bog3 "Time doesn't exist, no as in i've built up a theory based on all the knowledge i've gathered over time and even though all logical reasoning proves that it is false, i continue to try and prove otherwise.
โดย MustOf 24 กุมภาพันธ์ 2008
 
3.
bogs/boggs - toilet
dude, wers the boggs in here
โดย whiplash 29 มกราคม 2004
 
4.
something that sucks. a shitty experience.
dude, that bogs...sorry to hear you didn't pass math
โดย aids_831 15 พฤศจิกายน 2010
 
5.
Bög means gay/homosexual in swedish.
"Du är bög", means "You are gay".
โดย Johan123 27 กรกฎาคม 2006
 
6.
bog
to take a shit
mate i need to take a bog
โดย plugger k 19 มีนาคม 2011
 
7.
bog
(v) to defecate
(n) excrement
(v) "Mum, you can start dinner without me, I need to bog"
(n) "Who did a bog and didn't flush?"
โดย Marky Mark the Fresh Prince 11 กรกฎาคม 2013