มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น plopping:
 
5.
Fictitious word that is of no meaning to anyone except feminine men who wear blonde pirates wigs and seventies outfits.
Ya cannae blether aboot a word when nae one kens what it means
โดย Robert the Bruce 05 มีนาคม 2003
 
1.
(ble-thir) dialect, chiefly scot.
~n. 1. person who chatters incessantly; one who babbles on and on.
~v. 2. to engage in conversation, long-winded or idle talk
1- ("That wee yin o' yours is an awfy blether gettin'")
2- ("Ah met yer granny doon the toun, we hud a richt guid blether the gither")
โดย - ali - 12 มกราคม 2006
 
2.
a gathering of friends at a pub where drunken stories are exchanged
Thir isnae an embarrassment in the world that cannae be erased by a bit ay blether and a few bevvies.
โดย Bmose 02 สิงหาคม 2006
 
3.
a social gathering of which the sole purpose is to get drunk and bullshit with friends
This is not a formal gathering, more of an excuse to meet up and have a blether
โดย the Chef 03 มีนาคม 2005
 
4.
to blaze

to get stoned

derived from tea time being at 4:20 at the blethering place...hence to blether

dude, lets blether.
โดย seb and sho 10 สิงหาคม 2008