มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น pussy:
 
3.
A type of dance preformed in the culture of Jamaica. (ish a half jamaican) Created by the "Energy God" elephant man. For more information search for is CD "Good 2 Go."
"We bran reel we no wear ray-ray,
We have a new dance we name blaså Blazay, Blaziblay,
We have a new dance weh name blazay
Rock away, rock away, rock away when yu see yu enemy
Propeller propeller who nuh like wi go suck unu mama
Hand cart hand cart mek way when di dancer dem a pass
Shake dem off shake dem off
Shake dem off dem a work witchcraft
Elbow dem elbow dem dem nuh like yu and yu nuh like dem
We head gawn we head gawn dem dance yah mad from dem born." - Elephant Man
โดย Kriztal Mef 23 มกราคม 2005
 
1.
Being uninterested due to the matter being overexposed.(unconcerned)
I felt blasé to the fact that I had to clean my room.
โดย Denis Kabistan 01 กันยายน 2005
 
2.
thee most amazing boy a girl can meet
boys who have this name are generally: amazing, super funny, charming x100000, ahhhhhhhmazingly good looking;) perfect smile.
so loveable:)
like a cupcake:)
random girl: "OMG, who is that gorgeous guy?"
other girl: "You don't know?! It's Blase, the best guy on earth!"
โดย his_cupcake:) 29 มกราคม 2011