มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น sweetest day:
 
2.
something that means nothing.
"hey joe, whats up?"
"blah,"
"what?"
"blah"
"ok..."
"blah"
โดย _*_*_*_ 09 ตุลาคม 2005

คำที่เกี่ยวข้องกับ blah

bleh meh boring bored whatever stupid cool ugh fuck random bla lol lame shit gay blahh bitch sex awesome no
 
1.
a word commonly used to describe an emotional state in which the person feels a sense of having no hope; usually during a deep depression.
As I lay awake, alone in my bed, I cannot help but become overwhelmed by this feeling of blah.
โดย Sunhome 06 กันยายน 2005
 
3.
its a word used in an after sentence, when no one is talking, or when a person has nothing else to say.
1.So then i told Jose that imma look for those midgets if its the last thing i do.. and blah..

2. just blah..

3. mm.. BLAH!
โดย Nocty 20 ธันวาคม 2003
 
4.
Extremely bored. Not a thing to do.
"I feel very blah..."

"Who here is blah?"
โดย LPGuy08 09 มกราคม 2006
 
5.
A word to use when you dont know what the persons talking about.
Blah Blah Blah is all the students were hearing
โดย Pirate.Princess.Loves.Knee.Socks. 22 ตุลาคม 2006
 
6.
1.A word that describes an unknown situation.

2.A word that describes an unknown feeling.

3.Used when you don't know the answer to something.

4.Silver's word! >=D
1.'Are you sure about that?' 'Blah...'

2.'How do you feel?' 'Blah...'

3.'What is the answer to #44?' '.....Blah.'
โดย Silverfang 27 มิถุนายน 2006
 
7.
when you have nothing to say, and its hard to say what you feeel.
ughh, i feel so blah.
โดย AlySsA@ 19 ตุลาคม 2008