Top Definition
A snitch who is also a bitch. Often named nick, but can also be used to describe other people.
Tony, get out of my face you bitchnick!
#bitch #nick #dike #snitch #cheat #pussy
โดย BigBoi789 27 สิงหาคม 2008
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×