มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น the eiffel tower:
 
1.
1. good, fuckin great, awsome
2. whinging, complaining
1. This is bitchin
2. Kenny, stop your bitchin!!
โดย funkyfresh 09 มิถุนายน 2004

คำที่เกี่ยวข้องกับ bitchin

awesome awesome cool cool sweet sweet amazing amazing bitch bitch rad rad bitching bitching hot hot sick sick great great
 
2.
Not just great, but bad-ass fine.
Dude, look at that bitchin '32 roadster with the black pinstriping. Also written bitchen or bitchin' - and ALWAYS pronounced BIT-chin.
โดย The Zootramp 18 กันยายน 2003
 
3.
to be very fucking cool
that Benz is bitchin
โดย llamaman 19 พฤษภาคม 2004
 
4.
1) similar to "awesome" or "bad ass"
2) when someone complains, mainly female
1) "man, ya ride is bitchin'!"
2) "ima slap this nigga if he don't stop bitchin'."
โดย ignitgarde 24 ตุลาคม 2004
 
5.
A very good time, in comparrison to the word "bitching", which means one who complains the fuck out of you.
"That roller coaster was bitchin."
โดย gunslingergirlvy_c_e 23 มิถุนายน 2005
 
6.
Fucking awesome
That phish cd is totally bitchin!!
โดย Phishin 30 สิงหาคม 2003
 
7.
(adj., exp., n.) 1. Spectacularly good. 2. Awesome, great. 3. Used to denote awesomeness, greatness or spectacular goodness. 4. Used to describe the act of complaining.
"Bitchin!"
"This cheesecake is bitchin'."
"Stop your bitchin', you damn New Yorker!"
โดย Razukin 03 ธันวาคม 2002