มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น blumpkin:
 
1.
a drink containing two shots and a splash of water
Navy Seal walks into a bar and asks the bartender for a bin Laden. The bartender says he doesn't know how to make that drink. The Seal says "oh it's easy, it's just two shots and a splash of water."
โดย thatguy530 12 มิถุนายน 2011

คำที่เกี่ยวข้องกับ bin Laden

osama terrorist osama bin laden obama bush 9/11 taliban binladen george bush laden terrorism terror war 911 9-11 bin iraq poop shit weed
 
2.
The act of cautiously releasing a bloody turd into the toilet much like the way Bin Laden was dumped into the ocean
Upon waking up the morning after a long night of eating super nuclear chicken wings and broken glass, I was nearly crying as I released a nasty bin laden.
โดย CAPT_DOMM 13 พฤษภาคม 2011
 
3.
An alcoholic beverage consisting of two shots (your choice) and a splash of water.
Bob: John, are you going to be able to drive home?
John: I don't think so, those BinLadens kicked my ass.
โดย Godofimmortality 04 พฤษภาคม 2011
 
4.
In golf, the act of a shot traveling from a bunker into the water.
"Dude, your ball went from the bunker into the water hazard. Nice bin Laden, dude."
โดย Kurt the knife 26 กันยายน 2011
 
5.
To use a female as a shield in times of danger.
bin Laden hiding behind his wife when SeaLS smoked him.

Pulling a female in front of you right before a flying object hits you ie, a baseball or water balloon.

Wow! That fould ball almost hit me at the baseball game. Luckily I pulled a bin laden and hid behind my wife and it hit her instead.
โดย ws156 30 พฤษภาคม 2011
 
6.
A mixed drink containing 6 shots of Navy Seal (equal parts tequila and Jägermeister) and a splash of water.
A beer and a Bin Laden later, and I was looking for the keymaster.
โดย Ziggy Blonde 20 พฤษภาคม 2011
 
7.
a 500 EURO note.. basically because you very very rarely see them
"hey can you lend me a Bin Laden.. i just need to go and buy some smokes"
โดย rizzi5445 07 กันยายน 2011