Top Definition
A combination of the words bigot and bitch.
Venomfangx is a bigotch isn't he?
#theamazingatheist #bigot #bitch #intolerance #venomfangx
โดย Zumbrella927 07 พฤษภาคม 2009
A combination of the words 'bitch' and 'bigot'
Those Christian, god just slaps them around like they're his bigotches.
#bigot #bitch #venomfangx #theamazingatheist #christian
โดย PleaseDon'tSueMeTAA 08 พฤษภาคม 2009
A massive female. A big bitch.
Dude, did you see that bigotch? She was fuckin' HUGE!
โดย Alpined 19 กุมภาพันธ์ 2005
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×