Top Definition
bernoculars used to scope out the male genitals, also known as the cock.
Girls always wish they had a pair of bercockulars when im whippin' my junk around.
โดย Gookachu Wangaboy 09 กุมภาพันธ์ 2012
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×