Top Definition
Two Awsome people called ben and connor
A. Wow those two are Awsome, who are they?

B. they must be ben and Connor

Benconnor
#sexy #awsome #lol #fun #cool
โดย Bob12543 06 มกราคม 2014
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×