มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น fleek:
 
29.
bam
a nutter
Haw you! Ya jakey wee bam!
โดย Anonymous 13 มีนาคม 2003
 
30.
BAM
BE A MAN
Friend - My girlfriend dumped me :(

You - BAM and grow a pair!!!
โดย Zmac-1 30 กันยายน 2011
 
31.
Bam
An adjective used to describe an attractive girl.
"Who was the blonde girl from the party last night?"

"I don't know man, but she was pretty bam."
โดย jose rayes 10 มีนาคม 2010
 
32.
BAM
when a joke is not funny or humorous, one ends their unfunny joke by saying BAM!
Joanna says: "Your hair looks cat litter"... then begind laughing

Bobby says: BAM! not funny
โดย zllehc 08 พฤศจิกายน 2009
 
33.
BAM
Bad Ass Motherfucker
Just as LOL and FYI stand for several words and are used to reduced typing; BAM is a shortened term that one can use to signify victory or triumph in any given situation.

Player A typed "BAM" after flopping a full house and wiping the floor with the opposition. Generally used when one is worthy of self-congratulation.
โดย N Durbin 15 สิงหาคม 2007
 
34.
bam
The ultimate ending to a argument, when used all talk relating said argument must cease.

Person1 : Your a goose with wings!
Person2 : ...No I'm not.
Person1 : Yes, you are! BAM!
Person2 : No..but..
Person1 : I said BAM!
โดย hughbert! 03 กุมภาพันธ์ 2007
 
35.
BAM
bastard ass motherfucker
I cant believe he cheated on me, he such a BAM.
โดย tS.BBY 20 พฤศจิกายน 2009