Top Definition
Version of "The Ass" as a curse,
used like "Damnit"
asu da, why would you do that?
#ass #why #damn #green #blue #orange #yellow #purple
โดย Badwick Tsuraide 21 กรกฎาคม 2006
8 Words related to asu da
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×