Top Definition
to be covered in monkey seamon and beaton with a stick carver from the tree in ralf naters frount lawn !
shut your fuckin face before i amberjiggen you !
โดย rob 10 พฤศจิกายน 2004
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×